Scroll Top

19 març 2022 dissabte Sant Josep (2S 7, 4-5a.12-14a.16)

Natan profetitza a David la seva successió. Però amb una lectura des de la perspectiva de Jesús, fàcilment veurem com les paraules de Natan a David poden també fer referència a Jesús; així, per exemple, li diu:«…et donaré per successor un descendent…i consolidaré el seu regne, (Jesús anunciava que el regne ja era aquí). Ell construirà un temple dedicat al meu nom. (¿No és cert que Jesús parlava del temple reconstruït en tres dies, fent referència a Ell mateix? Jesús és el veritable temple). Jo li seré pare i ell serà per a mi un fill. (¿No és veritat que Jesús s’adreça a Déu com a Pare?).

Senyor, que la meva perspectiva de la història sigui com la que tu tens.