17 març 2022 dijous II de quaresma (Jr 17, 5-10 )

Les paraules que Jeremies posa en boca del Senyor impressionen: «Maleït l’home que es refia de l’ajut humà, que busca un home per fer-ne el seu braç dret, mentre el seu cor s’allunya del Senyor». ¿Quantes vegades he manipulat el meu proïsme per a la meva comoditat?

Senyor, que sigui sempre conscient que soc un instrument al teu servei.

Abadia de Montserrat17 març 2022 dijous II de quaresma (Jr 17, 5-10 )