Scroll Top

16 març 2022 dimecres II de quaresma (Jr 18, 18-20)

L’experiència de Jeremies és negativa quan ell s’havia presentat al Senyor per intercedir a favor seu (el poble) perquè no fos tan sever amb ells. Ara es troba que li volen mal. A Jesús li va passar semblantment. ¿També jo he de tornar mal per bé alguna vegada?

Senyor a la creu vas dir: Pare perdona’ls que no saben el que fan; avui jo m’atreveixo a dir-te el mateix.