14 març 2022 dilluns II de quaresma (Dn 9, 4b-10)

¿Puc fer meves les paraules del llibre de Daniel quan diu: «A nosaltres, Senyor, als nostres reis, als nostres governants, als nostres pares, no ens queda res més que la vergonya que passem per haver pecat contra Vós»?

Senyor, que sigui capaç d’assumir tots els meus errors.

Abadia de Montserrat14 març 2022 dilluns II de quaresma (Dn 9, 4b-10)