7 març 2022 dilluns I de quaresma (Lv 19, 1-2.11-18)

En el llibre del Levític hi llegim: «El Senyor digué a Moisès: “Digues a tota la comunitat… Sigueu sants, perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant”». Estem convidats a viure la santedat, i tan lluny que ens en sentim.

Senyor, gràcies perquè em convides a viure com Tu; que el que jo faci avui sigui digne de Tu.

Abadia de Montserrat7 març 2022 dilluns I de quaresma (Lv 19, 1-2.11-18)