6 març 2022 Diumenge I de quaresma (Dt 26, 4-10)

El llibre del Deuteronomi convida a fer dues coses. Presentar les primícies dels fruits de la terra, i recordar la història del poble d’Israel que Déu alliberà de l’esclavatge d’Egipte. I el text acaba: «Després deixa aquells fruits davant el Senyor, el teu Déu, i adora’l». El que més valores de tot el que fas, aquestes,  són les teves primícies. ¿Això ho vius com un do que t’ha estat donat per Déu? ¿Què creus que has de fer per adorar Déu?

Abadia de Montserrat6 març 2022 Diumenge I de quaresma (Dt 26, 4-10)