22 febrer 2022 Dimarts VII La Càtedra de Sant Pere (1Pe 5, 1-4)

Des de la seu de Pere ens ressona aquesta recomanació que ens porta la primera carta de Pere: «Pastureu aquest ramat de Déu que teniu confiat.» Em sembla que convindrem que tot bon pastor, almenys, s’ha de proposar que el ramat creixi, es multipliqui, sigui ben alimentat i visqui unit.

Senyor, que tinguem encert, flexibilitat, generositat i profunditat, perquè la vostra església estigui governada per bons pastors.

Abadia de Montserrat22 febrer 2022 Dimarts VII La Càtedra de Sant Pere (1Pe 5, 1-4)