13 febrer 2022 Diumenge VI (Jr 17, 5-8)

El profeta Jeremies ens posa davant dues maneres que tenim els homes per fer front a la realitat: «Maleït l’home que es refia de l’ajut humà, que busca un home per fer-ne el seu braç dret» i, «Beneït l’home que es refia de l’ajut del Senyor, i troba en el Senyor la seguretat». Per què un és maleït i l’altre beneït? Ho consideres realista?

Senyor, feu que creixi en l’esperança.

Abadia de Montserrat13 febrer 2022 Diumenge VI (Jr 17, 5-8)