9 febrer 2022 Dimecres V (1R 10, 1-10)

La saviesa del rei Salomó traspassa fronteres. La reina de Sabà s’interessa també per la saviesa de Salomó i hi arriba amb un extraordinari esplendor, però s’adona que el pensament de Salomó és més ric que tot el que ella porta, i en queda admirada. Salomó demostra una gran obertura de mires i no es queda únicament amb el seu poble; contrasta el seu pensament amb allò que li pot venir de fora; però això sí, amb una gran fidelitat al missatge i al coneixement de la fe.

Senyor, com Salomó, fes-me obert a d’altres maneres de pensar, i alhora fes-me fidel a la teva saviesa divina.

Última actualització: 9 febrer 2022

Abadia de Montserrat9 febrer 2022 Dimecres V (1R 10, 1-10)