13 gener 2022 dijous I (1 S 4, 1-11)

Avui Samuel ens descriu la història d’una derrota. Pel poble d’Israel és una desfeta aclaparadora perquè havien perdut allò que era el més important per a ells, l’Arca de l’Aliança, signe de la presència alliberadora de Déu. Al llarg de la nostra vida podrem viure moments en què ens sentim profundament derrotats, aclaparats i absolutament sols; tant, que sembla que hem perdut la nostra referència de Déu. És possible que, si no ho hem viscut personalment, sí que hem conegut qui ho ha sofert. Com reaccionar?

Senyor, que en els moments de prova em recordi de la teva experiència a la creu.

Abadia de Montserrat13 gener 2022 dijous I (1 S 4, 1-11)