10 gener 2022 dilluns I durant l’any (1 S 1, 1-8)

Ser estèril per a una dona israelita era una vexació molt gran. La lectura d’avui ens presenta aquesta situació amb dos afegitons que la fan més dolorosa: l’estèril Anna rep només una porció de la víctima oferta a Déu, mentre que Fanennà en rebia moltes més a causa dels seus fills. I és això el que feria l’Anna «retraient-li que el Senyor l’hagués deixada sense fills». Quantes vegades, quan ens sentim segurs, tenim el mal costum de manifestar-nos de tal manera que només humiliem l’altre.

Senyor, ensenya’m a ser discret.

Abadia de Montserrat10 gener 2022 dilluns I durant l’any (1 S 1, 1-8)