2 gener 2022 Diumenge II després de Nadal (Sir 24, 1-2. 8-12)

Si, en el text d’avui del llibre del Siràcida, assimilem la paraula saviesa amb una manera de manifestar-se Déu mateix, i, per part nostra, estem convençuts que és una manera d’apropar-nos a la immensitat de la revelació de Déu, el final del paràgraf que l’Església ens proposa de reflexionar, ens serà fàcil de reconèixer l’experiència de l’Emmanuel: «He tret brotada en un poble ple de glòria, en la possessió del Senyor, en la seva heretat.»

Diguem tots junts una paraula, i no ens cansem de repetir-la: gràcies!

Abadia de Montserrat2 gener 2022 Diumenge II després de Nadal (Sir 24, 1-2. 8-12)