10 setembre 2022 Dissabte XXIII (1Co 10, 14-22)

Creure demana que m’obri exclusivament als valors de Déu i desitgi viure amb aquests valors. Si introdueixo a la meva vida altres valors, si faig confiança a d’altres coses, encara que no me n’adoni, en el fons estic dient que la meva fe, la meva creença està a les antípodes de Déu. Això és el que diu avui Pau als corintis: «Vosaltres beveu el calze del Senyor: no podeu beure igualment el calze dels dimonis; vosaltres participeu de la taula de Senyor: no podeu participar igualment de la taula dels dimonis». Repassa la teva vida quotidiana, ¿hi ha coses, actituds que, de fet, estan en contradicció amb els valors de Déu?

Senyor, que cada eucaristia sigui per a mi camí de conversió i camí de comunió.

Abadia de Montserrat10 setembre 2022 Dissabte XXIII (1Co 10, 14-22)