7 d’octubre 2022 divendres XXVII (Ga 3, 7-14)

Fixa’t bé què diu Pau: «Per la Llei ningú no és just davant Déu, perquè segons l’Escriptura, “viurà el qui és just perquè ha cregut”; en canvi la Llei no és qüestió de fe, sinó de complir-la». Per a tu, en què consisteix complir la Llei, i què vol dir creure?

Senyor, que l’experiència del teu amor sigui el fonament de la meva fe.

Abadia de Montserrat7 d’octubre 2022 divendres XXVII (Ga 3, 7-14)