18 desembre 2021 Dissabte fèria privilegiada (Jr 23, 5-8)

Només falten 7 dies per celebrar Nadal, tot fa perfum de festa. El problema, per a nosaltres, pot ser que ens quedem agafats per l’ambient i no ens recordem que l’origen de la celebració està en la convicció profunda de què ens parla Jeremies. Jo haig de tenir la convicció que només «El–Senyor-és-el-nostre-bé».

Senyor, que aquests dies ho tingui sempre present.

Abadia de Montserrat18 desembre 2021 Dissabte fèria privilegiada (Jr 23, 5-8)