Scroll Top

20 novembre 2021 dissabte XXXIII

1M 6, 1-13

A Antíoc l’ambició el perd; i, finalment, fa balanç de la seva vida, i pren consciència de les maldats comeses a Jerusalem.

Senyor, que al final de la meva vida pugui dir que la meva ambició ha estat que la vostra Paraula sigui més coneguda i estimada.