13 novembre 2021 dissabte XXXII

Sv 18, 14-16; 19, 6-9

«Tota la creació, obeint les vostres ordres, va ser forjada de cap i de nou perquè els vostres servents fossin guardats de tot mal», ens diu el llibre de la Saviesa.

Senyor, doneu-me uns ulls prou transparents perquè sempre sàpiga veure així el món que m’envolta.

Abadia de Montserrat13 novembre 2021 dissabte XXXII