7 novembre 2021 Diumenge XXXII

1R 17, 10-16

El profeta Elies va a Sarepta i troba una viuda que amb el seu fill viu al límit de les seves possibilitats de supervivència; malgrat tot, ella és capaç d’atendre el desig del profeta compartint el que tenia. El profeta li digué: «No tinguis por… Això diu el Senyor, Déu d’Israel: No es buidarà el pot de farina ni s’abaixarà l’oli de la gerra fins que el Senyor enviarà pluja al país» Tu hauries  tingut la mateixa actitud que la viuda? Avui, si et demanen de compartir el que tens, què faràs?

Senyor, que sempre sàpiga servir els homes i dones que m’envies.

Abadia de Montserrat7 novembre 2021 Diumenge XXXII