4 novembre 2021 dijous XXXI

Rm 14, 7-12

Tinguem present que «cap de nosaltres no viu ni mor per a ell mateix, i mentre vivim, vivim per al Senyor, i quan morim, morim per al Senyor. Per això, tant si vivim com si morim, som del Senyor… », ens recorda Pau. Potser la millor manera de recordar-ho és repetir tantes vegades com puguem durant el dia d’avui, però lentament, pensant què diem: Sóc del Senyor!

Abadia de Montserrat4 novembre 2021 dijous XXXI