3 novembre 2021 dimecres XXXI

Rm 13, 8-10

«L’únic deute vostre, ens diu Pau, ha de ser el d’estimar-vos els uns als altres. Qui estima els altres, ha complert la Llei». És que quan s’estima, mai no n’hi ha prou; sempre es pot anar més enllà i més endins.

Senyor, que no em cansi mai d’estimar.

Abadia de Montserrat3 novembre 2021 dimecres XXXI