30 d’octubre de 2021 Dissabte XXX

Rm 11, 1-2a.11-12.25-29

Ahir, vàrem viure l’allunyament dels qui, tenint-ho tot, no han seguit les petjades. Avui, Pau, seguint la reflexió d’aquests, ens obre la perspectiva de l’Esperança, perquè ens diu: «Quan Déu ha concedit a algú els seus favors i l’ha cridat, no es fa enrera».

Senyor, feu que això, jo no ho oblidi mai.

Abadia de Montserrat30 d’octubre de 2021 Dissabte XXX