29 d’octubre 2021 Divendres XXX

Rm 9, 1-5

Pau viu amb tristesa que el poble d’Israel que ha tingut «la gràcia de fills, la glòria de la presència de Déu, les aliances, la Llei, el culte i les promeses… els patriarques» no ha sabut seguir fidelment el Fill de Déu. Segurament que nosaltres coneixem persones que, malgrat que ho han tingut tot per seguir fidels a la fe, l’han abandonada.

Preguem que Déu, que és ric en misericòrdia, no els abandoni mai.

Abadia de Montserrat29 d’octubre 2021 Divendres XXX