25 d’octubre 2021 Dilluns XXX

Rm 8, 12-17

Pau fa veure als romans que «vosaltres no heu rebut pas un esperit d’esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que us ha fet fills i ens crida “Abbà, Pare”.» Quines són les actituds que jo hauria de tenir per viure sincerament com a fill?

Senyor, desitjo que el que ara et dic sempre sigui veritat en el meu cor: jo confio en Tu, perquè vull ser conscient de la meva dignitat de ser fill Teu.

Abadia de Montserrat25 d’octubre 2021 Dilluns XXX