24 d’octubre 2021 Diumenge XXX

Jr 31, 7-9

Si ens féssim la pregunta: Déu què es proposa? Trobaríem la resposta en el text d’avui del profeta Jeremies: «Això diu el Senyor: Crideu d’alegria, celebreu la sort de Jacob… proclameu que el Senyor ha salvat el seu poble…Tots hi seran cecs, coixos… Havien sortit plorant i els faré tornar consolats».

Senyor, que la meva joia interior estigui fonamentada en el teu record.

Abadia de Montserrat24 d’octubre 2021 Diumenge XXX