19 d’octubre 2021 Dimarts XXIC

Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21

Pau ens fa aquesta reflexió: «Allà on s’ha multiplicat el pecat, la gràcia de Déu ha estat encara més abundant, tant que, així com el pecat imperava amb la mort, ara impera la gràcia, que ens fa justos i ens duu a la vida eterna, per Jesucrist, el nostre Senyor».

Tingues en la boca i en el cor: Gràcies, Senyor! Digues-li-ho tantes vegades com puguis.

Abadia de Montserrat19 d’octubre 2021 Dimarts XXIC