18 d’octubre 2021 Dilluns Sant Lluc, evangelista

2Tm 4, 10-17b

Pau se sent sol davant els contratemps; la seva acció missionera l’ha portat a enviar els seus col·laboradors a diferents indrets. Ens dóna també una notícia: «Lluc és l’únic que s’ha quedat amb mi.» En l’experiència que fem de la nostra fe, ens pot passar com Pau, sentir-nos molt sols; però, també, com Pau, tenim la sensació que hi ha algú molt fidel a nosaltres que està al nostre costat.

Senyor, et dono gràcies per tots aquells que oportunament han estat al meu costat, que jo també sàpiga estar al costat dels qui més ho necessiten.

Abadia de Montserrat18 d’octubre 2021 Dilluns Sant Lluc, evangelista