17 d’octubre 2021 Diumenge XXIX

Is 53, 10-11

Les paraules d’Isaïes: «el just, amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres, després de prendre damunt seu les culpes d’ells». Ens porten a recordar el sofriment de Jesús, i el sentit que té tot aquest sofriment. Segurament una de les coses que ens costen és el de viure el sofriment tot donant-li sentit, i sobretot que aquest sofriment, com el de Jesús, sigui alliberador per als altres. ¿Consideres que la teva vida ha d’alliberar algú? De què?

Senyor, que sàpiga configurar-me als teus sofriments.

Abadia de Montserrat17 d’octubre 2021 Diumenge XXIX