16 d’octubre 2021 Dissabte XXVIII

Rm 4, 13.16-18

Pau ens recorda que Abraham «contra tota esperança esperà i cregué tan fermament, que Déu el convertí en pare d’una multitud de pobles».

Senyor, que no em descoratgi quan em sembli que tot trontolla.

Abadia de Montserrat16 d’octubre 2021 Dissabte XXVIII