7 d’octubre 2021 Dijous XXVII

Ma 3, 13-20a

Malaquies ens diu que el Senyor serà indulgent… com un pare és indulgent amb els fills que el serveixen fidelment. Servir no vol dir fer estrictament el que et manen, sinó buscar en cada moment el desig del qui serveixes.

Senyor, fes-me entendre el teu desig i que, en fer-lo, sigui feliç.

Abadia de Montserrat7 d’octubre 2021 Dijous XXVII