6 d’octubre 2021 Dimecres XXVII

Jo 4, 1-11

Els sentiments del profeta Jonàs no són els de Déu, que vol la salvació d’aquells pobres desvalguts: «on hi ha més de cent vint mil criatures que encara no distingeixen la dreta de l’esquerra» (és a dir, persones que no coneixen la saviesa del do de Déu). Els sentiments de Jonàs són de venjança: desitja la condemnació de Nínive. Jonàs no va entendre bé Déu.. Mira’t, quan dintre teu la ira s’apodera de tu, et sembla que entens bé Déu?

Senyor, sou lent per al càstig, fidel en l’amor.

Abadia de Montserrat6 d’octubre 2021 Dimecres XXVII