3 d’octubre 2021 Diumenge XXVII

Gn 2, 18-24

D’una manera molt poètica, el llibre del Gènesi, ens descriu la creació de la dona. Potser és convenient de fixar-se en el comentari que l’home fa de la dona: «Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn». Subratlla la igualtat entre l’home i la dona. Sembla que aquesta igualtat avui dia està ben clara per tothom, però malgrat tot sembla clar que hi ha discriminacions en algunes coses. Ho veus així? ¿Què hauria de canviar?

Senyor, que sempre tingui clar que l’home i la dona, quan viuen en comunió, formen una sola família.

Abadia de Montserrat3 d’octubre 2021 Diumenge XXVII