19 setembre 2021 Diumenge XXV

Sa 2, 12.17-20

Em sembla que molts podem constatar que el llibre de la saviesa té raó quan diu al començament de la lectura d’avui: «Els malvats deien: “Posem un parany al just; ens fa nosa i és contrari a tot el que fem; ens retreu que no complim la Llei i que no som fidels a l’educació rebuda”». Ser coherent amb els valors i les conviccions encara que això ens porti a on ens porti. ¿Hi pot haver un marge per ser flexible en les nostres conviccions? Tenim el perill de ser rígids i ens acusin de reaccionaris? ¿Què significa creure que, com diu el llibre de la Saviesa, Déu ens protegirà?

Senyor, que amb el salmista sempre et digui: Déu poderós, fes-me justícia. Salva’m, pel teu nom.

Abadia de Montserrat19 setembre 2021 Diumenge XXV