16 setembre 2021 Dijous XXIV

1Tm 4, 12-16

El consell que dóna Pau a Timoteu avui, també ens pot servir a nosaltres: «Els creients no et perdran el respecte si troben en tu un exemple en el parlar, en la conducta, en la caritat, en la fe, en la puresa.»

Senyor, és a través meu que ets llum per als homes, perdona’m si per la meva manera de fer sóc foscor que impedeix veure’t.

Abadia de Montserrat16 setembre 2021 Dijous XXIV