15 setembre 2021 Dimecres La Mare de Déu dels Dolors

He 5, 7-9

Maria, com Jesús: «aprengué en els sofriments què és obeir.» I tu, aquesta afirmació, te la podries aplicar?

Senyor, que entengui bé el camí de l’obediència.

Abadia de Montserrat15 setembre 2021 Dimecres La Mare de Déu dels Dolors