Scroll Top

7 setembre 2021 Dimarts XXIII

Col 2, 6-15

Quan anem al mercat sovint comprem les coses que ens fan més goig a la vista, i no sempre el que té més bona aparença és el millor. Això que és tan humà, també pot passar en la vida espiritual, per això Pau ens posa a l’aguait quan ens diu: «Mireu que ningú no us enlluerni amb el miratge d’una saviesa més elevada. Són tradicions humanes, fonamentades en els valors del món i no en Crist.» Mirem sempre en la nostra vida si ens apropem a Crist o ens n’allunyem.

Senyor, gràcies, perquè malgrat jo mateix, Tu continues en comunió.