1 setembre 2021 Dimecres XXII

Col 1, 1-8

«Donem gràcies a Déu… i preguem sempre per vosaltres, d’ençà que ens han parlat de la vostra fe en Jesucrist.» Aquestes paraules de Pau, adreçades als colossencs, també ens les podríem dir nosaltres quan coneixem persones que són fidels a la fe rebuda. En coneixem?

Senyor, és meravellós conèixer gent que creu i són coherents.

Abadia de Montserrat1 setembre 2021 Dimecres XXII