30 d’agost 2021 Dilluns XXII

1Te 4, 13-18

Nosaltres creiem que ressuscitarem. Aquesta esperança ens dóna coratge davant la mort. A vegades ho oblidem i el nostre ànim decau.

Senyor, dóna’m fortalesa quan el meu esperit perdi vigor espiritual.

Abadia de Montserrat30 d’agost 2021 Dilluns XXII