23 d’agost 2021 Dilluns XXI

1Te 1, 1-5.8b10

Pau recorda com anunciava als tessalonicencs la Paraula de Déu: «No predicàvem només de paraula, sinó amb obres poderoses, amb dons de l’Esperit Sant, i amb molta convicció». Nosaltres també som convidats a portar la Paraula d’esperança arreu: fem com Pau?

Senyor, que sigui capaç de transmetre amb entusiasme i convicció la fe que em féu viure.

Abadia de Montserrat23 d’agost 2021 Dilluns XXI