21 d’agost 2021 Dissabte XX

Rt 2, 1-3.8-11; 4, 13-17

Quan llegim la Bíblia veiem com, de tant en tant, es prega pels orfes i les vídues; la seva situació era, en general, molt més desemparada que avui en el nostre entorn occidental; no hi havia cap mena d’ajuda institucionalitzada i la seva subsistència depenia exclusivament de la benvolença dels veïns i coneguts. En el text que ens proposa avui l’Església, veiem com Rut va al camp de Booz per recollir les engrunes que queien de la collita i així poder-se alimentar, aquest sense regalar-li res, fa que el seu treball tingui un mínim de comoditat. Entre nosaltres hi ha qui s’esforça per ajudar, sòbriament, el seu proïsme que passa necessitat. I nosaltres ho fem? Ajudem? Ens deixem ajudar? Som paternalistes, senzills, sobris…?

Senyor, que no em desentengui de les meves responsabilitats quan em trobi amb persones com la Rut i la Noemí.

Abadia de Montserrat21 d’agost 2021 Dissabte XX