Scroll Top

20 d’agost 2021 Divendres XX

Rt 1, 1-2a.3-6.14b-16.22

Rut no deixa sola la seva sogra Noemí, malgrat que aquesta no sols li sembla bé, sinó que li ho recomana; perquè Rut és viuda del fill de Noemi i aparenment no li queda cap lligam amb la seva sogra. Ben segur que en coneixem casos com aquest o semblants, o potser nosaltres mateixos els vivim; a vegades són ben heroics, perquè les circumstàncies són especialment difícils i dures

Senyor, que l’actitud humana de Rut, de generositat i d’abnegació, sigui en el cor de l’home i de la dona.