7 d’agost 2021 Dissabte XVIII

Dt 6, 4-13

Moisès diu al poble: «Escolta, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor…» Estimar Déu… què faig jo per estimar?

Senyor, transforma aquest cor de pedra amb un de carn perquè sàpiga estimar-te veritablement.

Abadia de Montserrat7 d’agost 2021 Dissabte XVIII