Scroll Top

5 d’agost 2021 Dijous XVIII

Nm 20, 1-13

El llibre dels Nombres ens presenta avui la queixa del poble d’Israel per causa de la seva set. I el Senyor sadolla la set del poble. Potser nosaltres no tenim una set material, però i el desig de Déu?

Senyor, tinc l’atreviment de demanar-te dues coses: no perdre mai el desig del teu amor,  i poder conèixer i fruir de la font del teu amor.