23 juliol 2021 Divendres XVI

Ex 20, 1-17

La llei que Déu va donar al poble d’Israel era perquè tothom la tingués com a referència en la seva manera de viure, i d’aquesta manera apropar els creients cap a Déu; era, per tant, un camí que portava cap a la llibertat de Déu. ¿Per a nosaltres, els manaments, ens són una càrrega o un camí que ens allibera i ens porta cap a Déu?

Senyor,  que trobi dintre meu, ben gravats, l’empremta dels teus manaments.

Abadia de Montserrat23 juliol 2021 Divendres XVI