20 juliol 2021 Dimarts XVI

Ex 14, 21 – 15, 1

Quan els israelites veieren que el Senyor havia fet una gran gesta a favor d’ells entonaren un càntic que comença: «Cantem al Senyor que s’ha cobert de glòria.» ¿Hem viscut nosaltres les gestes que Déu ha fet a favor nostre?

Inventem-nos un himne, dins del nostre cor, de reconeixement i d’agraïment.

Abadia de Montserrat20 juliol 2021 Dimarts XVI