Scroll Top

28 juny 2021 Dilluns XIII

Gn 18, 16-33

El que avui ens conta el llibre del Gènesi és la intercessió que Abraham fa al Senyor a favor de les ciutats tan corruptes com Sodoma i Gomorra. A mesura que avança la història veiem que Abraham, volent salvar-les, i adonant-se de les poques garanties que ofereixen, intercedeix a favor d’elles però rebaixant-ne l’exigència de justos que hi ha d’haver en aquelles ciutats, perquè el Senyor no les castigui. Al llarg de la Bíblia trobem personatges que fan d’intercessors, com Samuel, Amós, Jeremies, Moisès, fins arribar a Jesucrist. ¿Quan pregues, tens present que també pots ser intercessor davant Déu?

Senyor, apiadeu-vos de tant homes i dones que necessiten la vostra misericòrdia per recobrar la veritable llibertat i poder obrar amb justícia.