26 juny 2021 Dissabte XII

Gn 18, 1-15

El relat d’avui, si estem atents, hi podem veure coses contradictòries. Ens diu per una banda que Abraham, «veié tres homes aturats davant d’ell.» Però, per altra banda quan s’hi adreça parla en singular, com si fos un: «Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, us prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent.» La tradició hi ha vist que Abraham acollia Déu mateix. I després d’haver-lo acollit amb tota la generositat, li anuncia: «L’any que ve tornaré per aquest temps, i Sara haurà tingut un fill.» Però Sara «es posà a riure tot pensant “Seré fecunda a les meves velleses i que el meu marit també és vell?» ¿En la teva experiència personal quan i per què has posat en dubte la promesa de Déu?

Senyor, que amb Maria sàpiga proclamar el Totpoderós obra en mi meravelles

Abadia de Montserrat26 juny 2021 Dissabte XII