24 juny 2021 Dijous El Naixement de St. Joan Baptista

Is 49, 1-6

Si llegim el text d’Isaïes, les seves paraules ens evoquen la figura de Joan; per exemple quan diu: «Abans de néixer, el Senyor, em cridà… convertí els meus llavis en una espasa tallant…Ets els meus servent… estic orgullós de tu» Podríem trobar-me moltes més. ¿Què ens impressiona més de la figura de Joan Baptista? ¿Tu desitjaries de viure semblantment, amb la força i la missió del seu esperit?

Senyor, que com Joan, jo sigui un instrument per anunciar el teu do.

Abadia de Montserrat24 juny 2021 Dijous El Naixement de St. Joan Baptista