Scroll Top

16 maig 2021 Diumenge L’Ascensió del Senyor Ac 1, 1-11

16 maig 2021 Diumenge L’Ascensió del Senyor Ac 1, 1-11

«Homes de Galilea ¿per què us esteu mirant el cel?» Avui continua vigent aquesta pregunta: què estem mirant? què estàs mirant?. Jesús no ha desaparegut; estem en una situació semblant al poble d’Israel que travessava el desert; Déu es feia present enmig del núvol, i això va fer tirar endavant tot el poble. Cal que tinguem molt present com acaba el text d’avui: « Aquest Jesús… tornarà»

Senyor que sàpiga contemplar-te quan estàs tornant en el cor dels homes, en el meu cor. Ensenya’m a veure’t.