20 setembre 2023 dimecres XXIV (1Tm 3, 14-16)

Pau fa a Timoteu una primera definició de la funció de la comunitat cristiana, de l’Església: «Sàpigues com t’has de comportar a la casa de Déu, que és l’Església del Déu viu, columna i fonament de la veritat.» Pot ser que el nostre contacte quotidià amb l’Església ens faci oblidar això.

Senyor, que sigui fidel a la vocació que m’has donat.

Abadia de Montserrat20 setembre 2023 dimecres XXIV (1Tm 3, 14-16)