20 octubre 2020 – Dimarts de la XXIX setmana

Efesis 2:12-22

Pau exposa que l’obra redemptora de Crist ha fet possible reunir els pagans i els jueus en una única Església: «Per això ha vingut a portar-nos la Bona Nova de la pau: la pau a vosaltres que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop». La pau que aquí parla l’apòstol, què és? En què consisteix?

Senyor, fes-me entendre en què consisteix la pau que tu dónes.

Abadia de Montserrat20 octubre 2020 – Dimarts de la XXIX setmana